LONDON GOLD 17.09.2015 PM 1117.50 USD -0.65 USD   * * *   LONDON SILVER 01.01.1970 --- USD +0.00 USD

Odporučit známemu

captchaaa

Hľadáte skutočné finančné zabezpečenie?
Premeňte svoje peniaze na zlato

Zlato sa považuje za najbezpečnejší platobný prostriedok a preto je na celom svete aj najbezpečnejšou investíciou do majetku. Dôvodom je udržanie si hodnoty tohto drahého kovu. Pretože ani vlády ani centrálne banky nedokážu zlato umelo vyrobiť, nemôže byť tento drahý kov znehodnocovaný inflačným požívaním. Zlato je týmto nie len istotou pre menové rezervy, ale poistenie proti finančným krízam. Zlato si tak udržiava svoju konštantnú kúpnu silu.

Zlato

Prečo investovať do zlata?

  • Zlato bolo a bude univerzálnou menou
  • Zlato je na celom svete kedykoľvek speňažiteľné
  • Zlato predstavuje istotu pre menové rezervy
  • Zlato predstavuje istotu pre prípad finančnej krízy

Hlavným dôvodom investície do tohto cenného kovu je jeho preukázateľne stabilná hodnota. Už pred viac ako 2000 rokmi malo zlato rovnakú kúpnu silu ako dnes. V histórii sa veľakrát potvrdilo, že jeho hodnotu neovplyvnia výkyvy kurzu či krízy. Dobrá správa je, že už dnes sa môžete ľahko stať majiteľom konta, ktoré odolá zubu času, hospodárskym aj politicko-spoločenským turbulenciám.


Zlato ponúka istotu


Už tisícročia sa zlato cení ako bezpečný platobný prostriedok, ktorý si nezávisle od finačných kríz, menových reforiem, či zadĺžení štátu aj naďalej udržiava hodnotu. Je samozrejme pravdou, že cena zlata stúpa a práve tak aj klesá (okrem iného aj v závislosti od dopytu), ale tento kov vždy bol a bude cenný. Aj v medzinárodnom menovom systéme má zlato stále najväčší význam. Slúži totiž centrálnym bankám hospodársky najvýznamnejších krajín sveta ako súčasť ich menových rezerv, predovšetkým preto, že spĺňa vysoké nároky kladené na istotu. Na druhej strane, papierové peniaze strácajú hodnotu v dôsledku enormného rozširovania ich množstva, ktoré sa dostáva do obehu, čo vedie k rastu miery inflácie. Hodnotu však nestrácajú iba peniaze, ale aj iné tlačené formy investícií ako sú akcie, dlhopisy alebo aktíva na účtoch...


Čaká nás novodobá zlatá horúčka?


Zlatá horúčka

Mnoho ľudí je presvedčených, že súčasná situácia a neustály nárast ceny zlata je iba ďalšou zo „zlatých bublín“. Ako to teda vlastne je? Je zlato bublina? Odpoveď na túto otázku dostaneme na základe porovnania ceny zlata voči základným ekonomickým ukazovateľom.


Graf 1 Graf 2

Graf 4 Graf 3Zlato nie je bublina!


Platí to aj napriek tomu, že zlato zvýšilo svoju hodnotu od roku 2000 viac ako 5-násobne. To, čo nazývame zlatou bublinou tu bolo poslednýkrát v roku 1980. Takže kedy bude zlato bublinou? V spomínanom roku, v čase bubliny zlata tvorilo zlato až 2,77% globálneho finančného majetku – dnes je to menej ako 0,57%... Investičný dopyt dnes predstavuje iba 32% ročnej produkcie – v roku 1979 to však bolo až 54%... Nákup zlatých mincí v roku 1979 predstavoval až 36% všetkých zlatých investícií – teraz je to však iba 14%...


ZLATO ZNAMENÁ SLOBODU

„Papierové peniaze sú hypotékou na bohatstvo, ktoré neexistuje, podporené zbraňami namierenými na tých, ktorí majú produkovať. Papierové peniaze sú šek vystavený legálnymi lupičmi na účet, ktorý nie je ich. Sledujte ten deň, kedy šek už nebude preplatený s poznámkou „účet vyčerpaný“.

John Galt

Vy však nemusíte zúfať! Dobrá správa je, že už dnes sa môžete ľahko stať majiteľom konta, ktoré odolá zubu času, hospodárskym aj politicko-spoločenským turbulenciám. Na slovenskom trhu je produkt GoldConto spoločnosti BROKER SERVICE GROUP